Ongeruste bewoners van sociale woningen in Haacht overhandigen petitie

maandag 27 mei 2019 - 20:36
Jeroen Tuytten
Haacht
Maandagavond hebben de bewoners van de sociale woningen in de Spreeuwestraat in Haacht een petitie afgegeven aan het gemeentebestuur van Haacht. Ze deden dat bij het begin van de gemeenteraad. De bewoners zijn ongerust. Ze kregen via een brief de melding dat hun sociale woningen niet, zoals gepland, worden gerenoveerd, maar worden afgebroken. Het gaat in totaal om 22 woningen.

De bewoners werden ontvangen door burgemeester Steven Swiggers van Haacht. Ze vragen hem om te bemiddelen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw, die eigenaar is van de woningen. Ze willen dat de burgemeester er bij de maatschappij op aandringt om de woningen niet af te breken maar toch te renoveren.

Duidelijkheid 

De burgemeester is bereid om met de maatschappij te praten. Hij preciseert wel dat de woningen geen eigendom zijn van de gemeente Haacht. Hij zal aan de huisvestingsmaatschappij ook vragen om beter te communiceren. Nu kregen de bewoners het onverwachte nieuws via een brief in de bus. Burgemeester Swiggers wil dat de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw een infoavond voor de bewoners organiseert.

 

 

 

  

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!