Waar gaan alle stembiljetten heen?

dinsdag 28 mei 2019 - 12:00
Manon Dupont
Geert Allary tussen de zakken vol stembiljetten
Bron: Radio 2
Alle stembiljetten kunnen niet zomaar bij het oud papier gezet worden. Ze worden eerst verzameld door de secretaris van het kantonhoofdbureau. Pas als de verkiezingen goedgekeurd zijn, kunnen de biljetten vernietigd worden. En dat is een hele klus.

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend, maar de verkiezingsdrukte is nog niet voor iedereen afgelopen. Alle stembiljetten worden nog verzameld en dat is een hele klus.

Zakken vol stembiljetten

De secretaris van het kantonhoofdbureau Gent en het kieskring hoofdbureau Oost-Vlaanderen, Geert Allary, is nog heel de week in de weer met de verkiezingen. Hij werd aangesteld door de voorzitter van de rechtbank in Gent om secretaris te zijn, en die taak stopt niet nadat de stemmen zijn geteld. De stembiljetten worden niet onmiddellijk bij het oud papier gezet, maar worden nog een hele tijd bijgehouden. De verkiezingen moeten namelijk eerst goedgekeurd worden door het parlement. Pas wanneer dat gebeurt, mogen de biljetten vernietigd worden.

Monnikenwerk

In afwachting van de vernietiging, worden de stembiljetten eerst verzameld in grote zakken. En dat is een echt monnikenwerk, zegt Geert Allary: "In deze digitale wereld wordt er tijdens de verkiezingen toch opvallend veel papier gebruikt, het is eigenlijk een hele hoop paperassen." In Gent worden er dan ook heel wat zakken verzameld, 273 grote zakken vol stembiljetten wachten er op de goedkeuring van de verkiezingen.

Proces-verbaal

Ook alle processen-verbaal worden bijgehouden en geklasseerd, dat is wettelijk verplicht. Eerst worden al de PV's van alle 30 Oost-Vlaamse kantons bijeen gebracht in Gent. Daarna worden ze in speciale dozen geklasseerd om dan overgemaakt te worden naar Brussel. In Brussel worden al die dozen bijgehouden bij de documentatiedienst van het Vlaams parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Europese Unie. De pv's worden bijgehouden zodat ze nog kunnen worden ingekeken.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!